Σχολειο | Ειδικοτητεσ | Μαθηματα | Καθηγητεσ| Εγγραφεσ| Νομοθεσια | Ανακοινώσεις | Επικοινωνία

Α' Τάξη

Σύμφωνα με: 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 26/Β/2008)

και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 73030/Γ2/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643/Β/2011)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

2

Θρησκευτικά

1

3

Ιστορία

2

4

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

5

Ξένη Γλώσσα

2

6

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία

1

7

Φυσική Αγωγή

1


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

8

Αρχές Οικονομίας

1

9

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

10

Ερευνητική Εργασία (Project)

2


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11

α. Τεχνικό Σχέδιο  ή
β. Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί και Πολιτικές)

2


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Β Μαθηματικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

25

1. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
3. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία.

Τα νεα μασ
Οι απουσιεσ μου
Κωδ. Μαθητη:
Ισοτιμία Επαλ,Επας
Επαγγελματικά δικαιώματα Ειδικοτήτων
Επαγγελματικά δικαιώματα Ειδικοτήτων Β'
Οδηγός Σπουδών
Δραστηριοτητεσ